Posiadamy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia wydane przez ABW potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, NATO SECRET, UE/EU SECRET.

Posiadamy również świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia wydane przez ABW potwierdzające zdolność ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE.

Posiadamy kancelarię tajną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom do klauzuli „TAJNE” bez możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych.

Oczekujemy na świadectwo drugiego stopnia Kancelarii Tajnej Międzynarodowej, stosowana dokumentacja została złożona do ABW i zaakceptowana.

Dostęp do Kancelarii Tajnej na zasadzie współużytkowania.

Posiadamy Pion Ochrony Informacji Niejawnych w skład którego wchodzą:
  • Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
  • Kierownik Kancelarii Tajnej
  • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
  • Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Wszyscy pracownicy Pionu Ochrony posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli: TAJNE, NATO SECRET, UE/EU SECRET oraz odbyli szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Do pobrania


Kontakt

Katarzyna Staniszewska
tel. +48 518 023 123