Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 280 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,3 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w naszym kraju. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, które już od 25 lat oferuje profesjonalną obsługę i rozwiązania finansowe dla klientów z wysokimi aktywami, a także na zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej.

Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Pekao jest pierwszym bankiem, który w naszym kraju uruchomił bankomat, wydał kartę kredytową czy otworzył biuro maklerskie. Jako pierwszy na rynku wdrożył możliwość zdalnego otwierania kont na selfie oraz dla klientów firmowych możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza podpisów akceptując podpisy elektroniczne, kwalifikowane, skany odręcznie podpisanych dokumentów, a także wprowadzone przez administrację rządową profil zaufany i podpis z wykorzystaniem e-dowodu osobistego.