Uber

Jesteśmy w strefach odbioru rozlokowanych na terenie całego obiektu, by zabrać gości PGE Narodowego dokądkolwiek chcą się udać. Umożliwiamy swobodne przemieszczanie się i optymalne wykorzystanie czasu. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo, dlatego pracujemy nad coraz nowszymi standardami i stałym rozwojem technologii.

Więcej informacji na www.uber.com

We’re in the pick up zones located all around the venue to take the PGE Narodowy guests wherever they want to go. We want you to move freely and make the most of your time. That’s why we are committed to safety, from the creation of new standards to the constant development of technology.